ERIKOISTUMISALUEET

Yritysten ja muiden organisaatioiden strateginen kehittäminen
 • Liiketoimintaprosessien uudistaminen
 • Muutoksen johtaminen
 • Hallitustyöskentely
 • Julkisen sektorin kehittämisprojektit
 • Liiketoiminnan kehittäminen Venäjällä ja Eestissä
Liiketoimintojen uudelleensuuntaaminen
 • Markkinointi ja yrityskuva
 • Myynnin kehittäminen ja organisointi
 • KUNTO-analyysi ja kehittäminen
 • Kansainvälistyminen, kansainvälinen markkinointi
 • Konsultoinnin kehittäminen Virconet
Laadun kehittäminen ja laatujärjestelmät
 • Kokonaisvaltainen laatu
 • ISO-9000 laatujärjestelmä
 • Omavalvontaohjelmat
EU:n rahoittamat ohjelmat ja projektit
 • TACIS-, PHARE-, MED-ohjelmat
 • ECOS OUVERTURE-, INTERREG-, ESR- ja EAKR-projektit
 • Liiketoimintasuunnitelmat, toteuttavuusselvitykset
 • Projektien kehittäminen, projektirahoituksen hakeminen

Yhteistyökumppanit

 • Mannet Partners Ltd ja konsulttiverkko 16:ssa maassa (Eurooppa, USA, Kanada)
  (www.mannet.fi)
 • Oy East-West Advisers Ltd ja ZAO Faxxon, yli 60 experttiä tai konsulttitoimistoa, Venäjä ja Baltia
 • QL Laatutoiminta Oy, kokonaisvaltaiset laatuohjelmat (www.qllaatu.fi)
 • Oy Forinc Trade Ltd, Japanin ja Korean kaupan osaaminen (www.forinc.fi)
 • Suomen Tulosviestintä Ky, myyntivalmennus
 • East European Law Oy, Venäjän lakiasiat
 • World Trade House Oy, rakennusalan kauppahuone Venäjä
 • SOBOS, konsulttitoimisto, Petroskoi
 • KuopionKonsulttiVerkko, 15 eri alojen konsulttia
 • Yrityspalvelu Malinen Oy, etäyrittäjyys, BRE-verkosto (www.kuhmonet.fi/ypmoy)

  Paluu