HENKILÖTIEDOT

KOULUTUS: ekonomi

KONSULTOINTIA PÄTEVÖITTÄVÄ KOULUTUS:

 • Konsulttikoulutus v.1983 (VTT)
 • Laatukonsulttikoulutus v.1993 (PKT-säätiö/Atlas)
 • NNE-(Gateway-)konsulttikoulutus v.1995-95
  (PKT-säätiö)
 • KUNTO-konsulttikoulutus v.1996
 • Kreikka-osaajan koulutus v.1997
 • Etäkonsultointikoulutus v.1998
 • ACO - Ennakoiva konsultointi v 1999

LISÄTUTKINNOT/AUKTORISOINNIT:
 • KUNTO-kehittämiskonsultti
 • EU:Tacis/Phare C.C.R.(FIN-20172)
 • KKW-TIMANT
Konsulttikokemusta vuodesta 1974 lähtien

TOIMIALAOSAAMINEN:

 • PK-yritykset: johtaminen, markkinointi, laatu, kansainvälistyminen, verkostoituminen
 • Kevyt teollisuus: elintarvikeala ja muut
  kulutustavarat
 • Palvelut: matkailu ja muut palvelut
 • Julkinen sektori: palvelutoiminta,
  elinkeinostrategiat, projektit

ERITYISTAIDOT:
 • Valmentava kouluttaminen
 • Vientitoiminnan/kansainvälistymisen
  käynnistäminen
 • Strateginen johtaminen
 • Markkinoinnin johtaminen
  ja käytännön toteutus

ERITYISPÄTEVYYS:
 • Käytännön markkinatuntemus:
  - Länsi-Eurooppa - Venäjä - Baltia
 • Itä-Länsi-yhteistyö
 • Hallitustyöskentely

TYÖKOKEMUS:
 • - 90-luku: konsultti- ja messuyrittäjänä
 • - 80-luku ja -90-luvun alku: elintarvikealan
  johtotehtävissä sekä kauppakamari- ja messujohtajana
 • -60 luvun loppu ja -70 luku: pankkialan esimiestehtävissä op-ryhmässä, hotellipäällikkönä ja yo-kunnan talousesimiehenä
 • Konsulttikokemusta vuodesta 1974 lähtien