YRITYKSEN HISTORIA

1991
Yrityksen perustaminen. Yrityksen toiminta-ajatuksena on alusta alkaen ollut yritysten ja muiden organisaatioiden kehittäminen valmennuksen ja konsultoinnin avulla. Yritys aloitti palvelujensa tarjoamisen yrityksille, oppilaitoksille sekä julkiselle sektorille 1.4.1992. Pääpainopisteinä olivat erilaisten yrittäjäkurssien
koulutus ja konsultointi, lyhytkestoiset yrityskohtaiset valmennukset sekä yrityskonsultoinnit markkinoinnin ja
johtamisen alueilla.

1993
Toiminta laajeni laatukonsultointiin sekä kansainvälistymisen valmennukseen ja konsultointiin. Yritys alkoi verkostua mittavampien toimeksiantojen hoitamiseksi. Yrittäjä läpäisi laatukonsulttikoulutuksen. Yrittäjän johtama messuyhtiö aloitti messujen järjestämisen Venäjällä.

1995
Yritys liittyi yhteistyösopimuksella kansainväliseen Mannet- Partners- konsulttiverkkoon, jolla on yhteistoimintakonsultti-
toimistot 16:ssa maassa (Eurooppa, USA, Kanada, Venäjä
ja Eesti). Toimintaan tulivat mukaan EU-projektit Suomessa
ja TACIS-/PHARE-ohjelmien alaiset projektit- osallistuminen konsortioihin, hakeminen ja konsultointi. Yrittäjä suoritti
Gateway (NNE-) konsulttikoulutuksen. Painopiste on siirtynyt kansainvälistymiskonsultoinnin suuntaan.

1996
Yritys liittyi Kuopion konsulttiverkkoon (14 eri alojen konsulttitoimistoa) ja yrittäjä meni osakkaaksi Faxxon Business Centeriin Pietarissa. KUNTO- konsulttiauktorisointi. Ensimmäinen TACIS-projektin voitto laajalla konsortiolla.

1997
Yrittäjä suoritti Kreikka-osaajan kurssin ja laajensi EU-rahoitusosaamistaan MEDA-ohjelmiin. Yritys osallistui kahteen uuteen EU-projektiin konsulttina (ECOS-OUVERTURE ja REMAR).

1998
Runsas oma matkustaminen ja asiakkaille koituvat kustannukset synnyttivät kiinnostuksen ryhtyä luomaan etäkonsultointikonseptia ja oppia käyttämään siihen sopivia työkaluja. Virconet-hanke sai alkunsa.

1999
KKW-TIMANT-analyysituotteen kehittämistä, Virconet-hankkeen jatkokehitystä ja siihen liittyvän kansainvälisen projektin luominen. Liittyminen QL laatupartneriksi.

Paluu