YRITYKSEN TUNNUSMERKIT

Käytännönläheinen, tuloshakuinen lähestyminen

Yrittäjällä on yli 30 v:n käytännön kokemus erilaisissa yritystoiminnan tulosvastuisissa esimies- ja johtotehtävissä sekä suurissa, keskisuurissa että pienissä yrityksissä.

Kansainvälinen näkökulma ja kokemus

ABC:n näkökulma on kansainvälinen, koska yrittäjällä on pitkäaikainen kokemus toiminnasta kansainvälisessä yritystoiminnassa, hän on työskennellyt ulkomailla, osallistunut kansainvälisen organisaation johtotehtäviin ja konsulttityössään työskennellyt yli sadan kansainvälisesti toimivan tai kansainvälistyvän yrityksen kanssa.

Verkostuneet palvelut

Yritys on tiiviissä yhteistyössä alueellisen ja kansainvälisen konsulttiverkon kanssa sekä kahdenvälisessä yhteistyössä seitsemän konsulttitoimiston kanssa. Tämä takaa korkean erikoisosaamisen monipuolisissa ja vaativissa toimeksiannoissa.

Paluu