YRITYSJOHTAJAVALMENNUS

YRITYSJOHTAJAVALMENNUKSEN:

Kohderyhmä: Yrityksen johtotehtäviin siirtyvät tai vähän aikaa johtotehtävissä toimineet henkilöt.

Tavoitteet: Ohjelma antaa perusvalmiudet yrityksen ja liiketoiminnan analysointiin, kehittämiseen ja tuloksekkaaseen johtamiseen.

Kesto: Ohjelmaan kuuluu kymmenen kahden päivän valmennusjaksoa keskimäärin kerran kuukaudessa.

Jaksojen sisältö: Sisältö sovitetaan aina valmennusryhmän tarpeisiin.

Kouluttajat: Pääosin Kuopion Konsulttiverkon kouluttajat.

Koulutuspaikka: Sopimuksen mukaan.

Osanottomaksu: Tarjouksen perusteella.

Osanottajamäärä: Hyvin toimiva ryhmä on 8-12 valmennettavaa.

Tiedustelut: Ohjelman vastaava kouluttaja Mikko Leinonen, Comalcon Oy ja muut KKW:n jäsenet.

JAKSOJEN ALUSTAVAT AIHEET OVAT SEURAAVAT:

1. JAKSO

ALKUKARTOITUS OSALLISTUVISSA YRITYKSISSÄ

 • valmennustarpeiden selvittäminen ohjelman sisällön tarkentamiseksi
 • ohjelmaan mahdollisesti liittyvien yrityskohtaisten kehityshankkeiden hahmottaminen
  YRITYSTOIMINNAN KOKONAISKUVAN LUOMINEN JA OHJELMAN SISÄLLÖN TARKENNUS
  Kesto: 2 pv
 • yritystoiminnan eri osa-alueet
 • elämisen ja yritystoiminnan arvot
 • tavoitteiden asettelu yksilö-, ryhmä- ja yritystasolla
  Ohjelman vastaava kouluttaja: Mikko Leinonen, Comalcon Oy

  2. JAKSO

  STRATEGINEN SUUNNITTELU
  Kesto: 2 pv

 • strateginen analyysi ja suunnittelu
 • liiketoimintasuunnitelma
 • kansainvälistymisstrategia pienyrityksessä
  Kouluttaja: Matti Hakanen, Modulcon Oy.

  3. JAKSO

  RAHOITUS, LASKENTA JA TALOUSHALLINTO PIENYRITYKSESSÄ
  Kesto: 2 pv

 • budjetointi ja laskennan välineet
 • talouden ohjaus, rahoitusennuste ja kassabudjetti
 • keskeiset rahoituslähteet, rahan hinta, saatavuus ja riskit
 • vakuusvaihtoehdot
  Kouluttaja: Tuula Tikkanen/Konsulttiyhtymä Tikkanen & Raatikainen.

  4. JAKSO

  TUOTTAVUUS JA LAATU
  Kesto: 2 pv

 • toimintaprosessien tunnistaminen ja kuvaaminen
 • tuottavuuden analysointi ja kehittäminen
 • laatujohtaminen
 • toiminnan ohjaus ja ohjausjärjestelmät
  Kouluttaja: Risto Konttinen, Prosystems Consulting Oy.

  5. JAKSO

  MARKKINOINTI
  Kesto: 2 pv

 • markkinointiajattelun kehitys
 • markkinointi liiketoiminnan menestystekijana
 • sudenkuopat pk- yrityksen markkinoinnissa
 • markkinoinnilliset kilpailukeinot
 • asiakassuhdemarkkinointi ja asiakkuus
 • markkinoinnin suunnittelu
  Kouluttaja: Upi Heinonen, Rope-Yhtiöt/Heinomark Oy.

  6. JAKSO

  MYYNTI- JA NEUVOTTELUTILANTEET
  Kesto: 2 pv

 • asiakaslähtöinen ajattelu- ja toimintamalli
 • myynnin työkalut
 • myyntikeskustelun rakenne
 • käytännön harjoittelua
  Kouluttaja: Hannu Miettinen, Manimix Oy.

  7. JAKSO

  KÄYTÄNNÖN SOPIMUSOIKEUTTA
  Kesto: 2 pv

 • sopimusoikeuden perusteet
 • kauppasopimukset
 • työoikeus
 • erityissopimukset
 • yritysten luotto- ja perintäasiat
  Kouluttaja: Varatuomari Juhani Mali.

  8. JAKSO

  JOHTAMISEN UUDET MALLIT JA VÄLINEET
  Kesto: 2 pv

 • johtamisen uudet haasteet
 • valmentava esimies ja tiimijohtaja
 • johtaminen vuorovaikutuksena
 • verkostoituminen
  Kouluttaja: Teijo Räsänen, Innotevalmennus Oy

  9. JAKSO

  TOIMIVAN TYÖYHTEISÖN RAKENTAMINEN
  Kesto: 2 pv

 • hyvän yhteistyön pelisäännöt
 • ihmisten erilaisuus
 • osallistamisen/osallistumisen menetelmät
 • oppiva ja innovatiivinen työyhteisö
 • miten edistäisin työniloa omassa työyhteisössäni
  Kouluttaja: Innotie Finland Oy.

  10. JAKSO
  OMAN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN JA OHJELMAN PÄÄTTÄMINEN
  Kesto: 1,5 pv+0,5 pv

 • tunne itsesi, ymmärrä muita, toimi oikein
 • itsetuntemus ja positiivinen ajattelu
 • luontaisen käyttäytymisen analysointi
 • henkilökohtaisen ajankäytön tehokkuus
  Kouluttaja: Martti Leppälä, Koulutus-Feenix Oy
  Ohjelman päättäminen
 • loppupalaute, kehittämisideat ja todistusten jako
  Ohjelman vastaava kouluttaja Mikko Leinonen, Comalcon Oy