Työkokemus
 • Rope-Yhtiöt/ Heinomark Oy, 1993-
   toimitusjohtaja, yrittäjä, kouluttaja/konsultti

 • Osuuspankkien Keskusliitto (OKL), 1981-1992
   asiakaspalvelun kehittämisosasto, liiketaloudellinen osasto, markkinointipalveluosasto, aluemarkkinointi- ja suunnitteluosasto

   jaostopäällikkö, aluemarkkinointipäällikkö, asiakaspalvelun, organisaation, markkinoinnin ja myynnin kehittäminen; liikkeenjohdon, markkinoinnin, palvelun ja myynnin koulutus ja konsultointi

 • Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta (SOK), 1969-1981
   markkinointiosasto, Kuopion konttori suunnittelupäällikkö, tiedotuspäällikkö, markkinointineuvoja.
Toimialaosaaminen
  PK-sektori, palveluala, pankit/rahoitus, kauppa, yrityspalvelut, julkinen sektori, kunnat.
Erikoispätevyys
  Markkinointi, liiketoiminnan markkinoinnillinen kehittäminen, markkinoillinen tuotteistus, asiakaspalvelun kehittäminen, palvelun laatu, asiakastyytyväisyysjohtaminen, myynti ja sen johtaminen, muutosprosessit, balanced scorecard.
Asiakaskunnasta ja toiminnasta
  Asiakkaita vuodesta 1993 noin 60 (palveluyritykset, pankit ja rahoituslaitokset, pk-sektori, maatilamatkailu, korkeakoulut ja oppilaitokset, julkinen sektori, yhteisöt, KTM). Toteutettu koulutusta ja kehittämisprojekteja per vuosi 50-100 päivää laajuudeltaan muutaman tunnin asiantuntijaluennosta n. 1/2-1 vuoden prosessiin.
Yhteistyökonsultit ja -tahot
  Rope-Yhtiöt, MCR Oy, ATT-Tutko Oy, BMD Oy, Talousanalyysit Kotisalo Oy, Kuopion Konsulttiverkko, QL Laatutoiminta, ABC Laitinen (QL-partneri), Modulcon Oy (QL-partneri).
Palvelujen tiivistelmä
  Heinomark Oy yhdessä Rope-Yhtiöiden sekä QL Laatutoiminta Oy:n ja QL partnereiden kanssa kehittää ja tarjoaa tätä nykyä noin 20 kehittämis-, tutkimus-, testi- ja koulutuspalvelua. Ne ovat perusta, jolle tehdään asiakaskohtaiset räätälöinnit.

Heinomark Oy:n keskeisiä palveluja ovat:
 • kehitysohjelmat kuten markkinoinnin suunnitteluohjelma, yrittäjän laadunportaat, sisäisen markkinoinnin kehitysohjelma, palvelulaadun kehittämisohjelma, myynnin johtamisohjelma, palvelujen tuotteistamisohjelma, laatujärjestelmät.

 • koulutukset kuten palvelu, palvelun laatu, markkinoinnin kehittäminen suunnittelu ja kilpailukeinot; myyntitaito, palvelujen tuotteistus, asiakastyytyväisyyden kehittäminen, myynnin johtaminen, balanced scorecard, laatujärjestelmät.