ASIANTUNTIJAT JA KUMPPANIT

Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisvaltaista osaamista ja palveluja yhteistyössä Kuopion Konsulttiverkon (KKW), Johtamisvoima Oy:n ja muiden kumppaniemme kanssa. Joukkueessamme on yli 40 asiantuntijaa.

Palvelemme Teitä opastaaksemme tekemään vaivattomasti ja nopeasti turvallisia, tarpeisiinne räätälöityjä, laadukkaita tuote- ja palveluratkaisuja. Yhteistyössä kanssanne etsimme panostuksillenne tuottavimmat menettelyt kehittyä, saada mitattavia tuloksia ja parhaimmat asiantuntijat niiden toteuttajiksi.

TYÖKOKEMUS
Toiminut työelämässä vuodesta 1971 lähtien pääasiassa metalliteollisuuden suurten konsernien ja pk-yritysten sekä koulutusorganisaatioiden palveluksessa. Vastuualueet ovat olleet eri organisaatiotasoilla suunnittelu-, tuotekehitys-, tuotanto-, projektienhallinta- ja kehitystehtävissä sekä koulutustehtävissä alkaen työntekijätasolta esimies- ja johtotehtäviin.

KOULUTUSKOKEMUS
Opettajakokemusta ammatillisista oppilaitoksista ja ammattikorkeakouluista lehtorina ja yliopettajana yli 15 vuotta. Kouluttanut tuhansia ammattilaisia. Toiminut luennoitsijana kymmenissä kansallisissa seminaareissa. Laatinut useita julkaisuja ja tutkimusraportteja.

KONSULTOINTIKOKEMUS
Risto Konttinen on toiminut konsulttina vuodesta 1988 alkaen tuotteita valmistavassa kappaletavarateollisuudessa sekä julkisella sektorilla. Kokemus koostuu työorganisaatioiden liiketoiminta- ja teknologiastrategioiden, kokonaistuottavuuden ja laadun, toimintaprosessien, tuotekehityksen ja tuotehallinnan, tuotannon, toiminnanohjauksen, yritysverkostojen, projektitoiminnan, henkilöstön johtamisen ja tiimitoiminnan valmentamisen järjestelmällisestä kehittämisestä.

Toiminut asiantuntijana ja koordinaattorina kansallisessa metalliteollisuuden yritysryhmähankkeessa 1988-91: "CIMin käyttöönoton edellytykset", mukana 80 yritystä (TKK). Toiminut asiantuntijana ja koordinaattorina alueellisessa metalliteollisuuden yritysryhmähankkeessa 1994-96: "SIM-Savo", mukana 8 yritystä (Tekes). Toiminut asiantuntijana ja koordinaattorina EU-CRAFT- verkostohankkeessa 1996- (ESR/Tekes).

AUKTORISOINNIT JA KONSULTOINTITAIDON KEHITTÄMINEN:

 • Tuottavuuskonsultti, KTM, 1993-
 • EU-MINT (Managing the Integration of New Tehcnology) -konsultti, Tekes, 1994-
 • TUTTAVA-konsultti, Työterveyslaitos, 1995-
 • Tiimivalmennus ja yhteistyön kehittäminen (Yhteistyöpeli), TKK, 1995-
 • EU-CRAFT -yritysyhteistyön kehittäminen, Tekes, 1996-
 • Suomen Yrittäjien Kehittämissäätiö, SYKE, 1995-
 • Johtajuuden valmentaja, Johtamisvoima Oy, 1997-
 • Tiiminvetäjän valmentaja, Johtamisvoima Oy, 1997-
 • FIN-IMT (Innovation Management Techniques), Tekes, 1997-
 • Opettajien opetustaidon valmentaja, 1984-
 • Prosessien hallinta ja johtaminen, Laatukeskus, 1998-
 • Tiimien välinen yhteistyö, IIR Finland Oy, 1998-
 • Projektitoiminnan laatu, Laatukeskus, 1999-
 • Sisäinen arviointi, Qualitas Fennica Oy, 1999-
 • Jäsenenä useissa alan järjestöissä

MERKITTÄVÄT YHTEISTYÖKUMPPANIT

Kuopion Konsulttiverkko, KKW
Johtamisvoima Oy
Projektiexpertit Oy
Laatukeskus
Tehdasmallit Oy
Yliopistot ja korkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset ja aikuiskoulutuskeskukset
TE-keskukset
PKT-säätiö
Työministeriö
Työsuojelurahasto