• Miten tunnistat toimintajärjestelmäsi tuottavuusmahdollisuudet?
 • Miten strategiavalinnat suunnataan tuottavan toiminnan vaatimuksiin?
 • Miten rakennat kilpailukykyisen markkinointistrategian?
 • Miten toimintaprosessien tunnusluvut ja suoritusmittarit valitaan?
 • Miten kehitysohjelma laaditaan ja toimenpiteet valitaan?
 • Miten henkilöstön tuottavuusmahdollisuudet valmennetaan systemaattiseen kehitykseen?
 • Miten ulkopuolinen asiantuntijaverkosto voi sitoutua tuottavuustavoitteiden saavuttamiseen?

  Ohjelma on tarkoitettu PK-yritysten johtamisesta, tuotekehityksestä, tuotannosta, laadusta, markkinoinnista ja taloushallinnosta vastaaville henkilöille.

  Ohjelman tavoitteena on tehokkuuden parantaminen, mikä tapahtuu

  • strategian selkeyttämisen
  • johtamismallien kehittämisen
  • toiminnan tuottavuuden ja laadun kehittämisen
  • työn tuottavuuden kehittämisen
  • suoritusten mittauksen ja
  • henkilöstön valmennuksen avulla

  OHJELMAN SISÄLTÖ
  1. YRITYSRYHMÄ TAI YRITYSKOHTAINEN VALMENNUSSEMINAARI
  2. YRITYSKOHTAINEN TUOTTAVUUSANALYYSI
  3. YRITYSKOHTAISEN KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUS


  1. VALMENNUSSEMINAARI ( 1 päivä)
  Seminaarin tavoitteena on esitellä liiketoiminnan kokonaistuottavuuden ja kilpailukyvyn analyysi- ja kehitysmenetelmä käytännön kokemuksineen.

  SEMINAARIN OHJELMA
  Seminaari noudattaa seuraavaa ohjelmarunkoa:

  • Ilmoittautuminen ja aamukahvi
  • Seminaarin avaus
  • Tuottavuuden merkitys kilpailukyvyn ja kannattavuuden kehitykselle (Case 1)
  • Kokonaistuottavuuden kehittämismahdollisuuksien tunnistaminen (Case 2)
  • Strategisista tavoitteista johdetun kehittämisohjelman laatiminen (Case 3 ja 4)
  • Henkilöstön valmentaminen tuottavuuden ja laadun parantamiseen Case5)
  • Loppukeskustelu, ulkopuolisten valmentajien palvelut ja tilaisuuden päätös

  2. TUOTTAVUUSANALYYSI ( 2-3 päivää)

  ANALYYSIN SISÄLTÖ
 • Strateginen suunnittelu
 • Pääoman tuottavuus
 • Johtamisjärjestelmä
 • Henkilöstön kyvykkyys
 • Asiakashallinta
 • Tuotehallinta
 • Sisäiset palveluprosessit
 • Tuotannon tuottavuus
 • Toiminnanohjaus
 • Materiaalien tuottavuus
 • Laaduntuottokyky
 • KEHITTÄMISSUUNNITELMAN SISÄLTÖ

  Tuottavuusanalyysin pohjalta laaditaan yrityksen kehittämisohjelma, jonka palaute esitetään yrityksen henkilöstölle.
  1. Tuottavan toiminnan edellytykset
  2. Toiminnan tuottavuus
  3. Tuottavuus ja laatu
  4. Kehittämissuunnitelma
  5. Kokonaiskustannukset ja ehdotus konsulttien sitoutumiseksi kehittämistavoitteisiin

  3. KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUS

  Kehittämisohjelma toteutetaan yrityskohtaisen tuottavuusanalyysin tulosten perusteella keskittyen kehittämispotentiaalien tärkeimmille osa-alueille.

  KÄYTETTÄVÄT ASIANTUNTIJAT

  Esitetyn ohjelman mukaisen seminaarin, tuottavuusanalyysin ja kehittämisohjelman laativat ja toteuttavat kokeneet Kuopion konsulttiverkon tuottavuuskonsultit:
  Risto Konttinen, Prosystems Consulting Oy
  Vesa Junkkarinen, Vesacon Oy