JOHTAMINEN

  STRATEGINEN SUUNNITTELU JA JOHTAMINEN
  • Liiketoiminta- ja teknologiastrategiat
  • Prosessijohtaminen
  • Teknologiajohtaminen
  • Laatujohtaminen
  • Tuloskorttijohtaminen

  IHMISTEN JOHTAMINEN

  VERKOTTUMINEN

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN

  HENKILÖSTÖSUUNNITTELU JA PALKITSEMINEN
  • Henkilöstöstrategia
  • Tiimien ja yksilöiden roolikartoitus
  • Organisaatioilmapiirikartoitus
  • Kannustava palkitseminen

  OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

  • Innovaatioiden ja uuden teknologian käyttöönotto
  • Prosessiajattelu ja tiimitoiminta
  • Laatuajattelusta laaduntuottokykyyn
  • Henkilökohtaiset kehittymisohjelmat
  • Tiimitoiminnan käynnistäminen ja valmentaminen
  • Tiiminvetäjien ja sisäisten kouluttajien valmennus
  • Yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen (Yhteistyöpeli)
  • Jatkuvan parantamisen menetelmä

ASIAKASHALLINTA

  • Asiakastarve- ja kilpailija-analyysit
  • Asiakastyytyväisyystutkimukset
  • EU -tutkimus ja kehittämisprojektien koordinointi

PROSESSIT JA LAATUJÄJESTELMÄT

  TUOTANTO- JA TEKNOLOGIAPROSESSIT
  • Prosessien määrittely, mallintaminen ja kehittäminen
  • Tuottavuus- ja ohjattavuusanalyysit
  • Kokonaistuottavuuden kehittäminen
  • Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen
  • Tehdassuunnittelu, tuotantoteknologiat ja valmistusmenetelmät
  • Logistiikka ja tuotannonohjaus
  • TUTTAVA- menetelmä (Tuottavat, turvalliset työtavat)
  • Projektitoiminta
  • Suoritusten mittaus- ja seurantajärjestelmät

  TUOTEKEHITYS JA TUTKIMUS

  • Tuotetiedon hallinta - asiakastarpeista tuotteiksi
  • Teknologia- ja osaamiskartoitus
  • Tuoteohjelman rakentaminen ja ylläpito
  • Järjestelmällinen tuotekehitysprojekti
  • Tuotestandardisointi ja modulointi
  • Tuotekehitysprojektin tehokkuuden mittaus ja laadunvarmistus

  TOIMINTAJÄRJESTELMIEN LAADUNHALLINTA

  • Prosessien laaduntuottokyvyn sisäinen arviointi
  • Laatuajattelu ja laatutyökalut
  • ISO 9000:2000 laatujärjestelmän rakentaminen
  • Laadun Portaat laatujärjestelmän rakentaminen
  • Laatujärjestelmien arviointi laatupalkintokriteereillä
  • Laadun ylläpito ja jatkuva parantaminen
  • Laatujärjestelmien rakentamis- ja ylläpito-ohjelmat

  Opastamme julkisen rahoitustuen mahdollisuuksista ja avustamme niiden hakemisessa. (TE-keskukset, Työsuojelurahasto, EU-ohjelmat).