Prosystems Consulting Oy auttaa asiakkaitamme ja heidän verkostojaan kehittämään toimintajärjestelmiensä tuloksellisuutta, kilpailukykyä ja kestävää menestymistä tarjoamalla heille lisäarvoa tuottavia, uusimpaan tietotaitoon ja teknologiaan perustuvia palveluja sekä käytännönläheistä asiantuntemusta vankalta tietoperustalta.
Prosystems Consulting Oy on valtakunnallisesti toimiva kokonaistuottavuuden, laadunhallinnan, liiketoimintaprosessien, tuotehallinnan, tuotantojärjestelmien ja teknologioiden sekä henkilöstön kehittämisen ja valmentamisen koulutus- ja konsultointiyritys. Yritys on perustettu vuonna 1992, ja sen kotipaikka on Kuopio.
Toimimme verkottuneesti ja teemme yhteistyötä asiakkainamme olevien teollisuuden, julkisyhteisöjen sekä asiantuntija- ja koulutusorganisaatioiden kanssa. Autamme yritysten välistä verkostoitumista.
Toteutamme työorganisaatioiden kokonaisvaltaisia kehittämisprojekteja, toimintaprosessien kehittämistä, koulutusohjelmia ja järjestämme teemaseminaareja. Valmennuksemme voi olla organisaatio-, tiimi- ja yksilökohtaista.
Pidämme tärkeänä työorganisaation lähtökohdista johdettujen arvojen, vision ja strategian maastouttamista käytännöiksi läpi organisaatiotasojen tiimeille ja yksilöille saakka yhdenmukaisen toiminnan ja yhteistyön aikaansaamiseksi.
Luomme valmiuksia asiakkaidemme toimintajärjestelmien hallittuun kehittymiseen ja edellytyksiä nousta kehitysportaalta seuraavalle kohti erinomaista suorituskykyä.
Valmennuksemme lisää organisaation muutoskykyä. Hyöty valmennettaville on välitön soveltaminen omaan työhön ja henkilökohtaisen kehittymisohjelman järjestelmällinen toteuttaminen.
Panostamme luottamuksellisiin, kestäviin yhteistyökumppanuuksiin. Pidämme tärkeänä asiakkaiden kokonaisedun ajattelua, mitattaviin tulostavoitteisiin sitoutumista, joustavuutta ja palvelujemme laadullisuutta sekä kaikkien osapuolten mielihyvää lopputuloksista.